Biedrība ” Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija ” turpina īstenot 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 936 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 26 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 3 146 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 495 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir būvindustrijas un saistīto atbalstāmo nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

581 Arhitektūra un pilsētu plānošana;

582 Būvniecība un civilā celtniecība.

343 02 Finanšu vadība.

Būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozares komersantu vidū nodarbināto apmācību projekts ir ieguvis lielu popularitāti un atzinību. Biedrība ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem kompetences centriem dažādās specializētās jomās:

– pasīvo ēku būvniecībā;

– inovatīvos inženiertehniskos risinājumos ventilācijā un apkurē;

– masīvkoka būvniecībā;

– BIM projektēšanā;

– specifiskos arhitektūras jautājumos.

Sadarbība ar šiem kompetences centriem nodrošina projektam regulāru jaunu komersantu pievienošanos, kā arī jaunu inovatīvu kursu izstrādi. Biedrība sadarbojas arī ar reģionālajiem mācību centriem, tā veicinot ārpus Rīgas darbojošos komersantu iesaisti projektā.

Būvindustrijas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 21.12.2022.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

+371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@lldra.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

______________________________________________________________________________________________________________________________________

Biedrība ” Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija ” turpina īstenot 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 936 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 26 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 3 146 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 495 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir būvindustrijas un saistīto atbalstāmo nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

581 Arhitektūra un pilsētu plānošana;

582 Būvniecība un civilā celtniecība.

Būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozares komersantu vidū nodarbināto apmācību projekts ir ieguvis lielu popularitāti un atzinību. Biedrība ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem kompetences centriem dažādās specializētās jomās:

– pasīvo ēku būvniecībā;

– inovatīvos inženiertehniskos risinājumos ventilācijā un apkurē;

– masīvkoka būvniecībā;

– BIM projektēšanā;

– specifiskos arhitektūras jautājumos.

Sadarbība ar šiem kompetences centriem nodrošina projektam regulāru jaunu komersantu pievienošanos, kā arī jaunu inovatīvu kursu izstrādi. Biedrība sadarbojas arī ar reģionālajiem mācību centriem, tā veicinot ārpus Rīgas darbojošos komersantu iesaisti projektā.

Būvindustrijas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 21.06.2022.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

+371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@lldra.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

______________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Biedrība ” Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija ” turpina īstenot 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 936 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 26 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 3 146 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 495 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir būvindustrijas un saistīto atbalstāmo nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

581 Arhitektūra un pilsētu plānošana;

582 Būvniecība un civilā celtniecība.

Būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozares komersantu vidū nodarbināto apmācību projekts ir ieguvis lielu popularitāti un atzinību. Biedrība ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem kompetences centriem dažādās specializētās jomās:

– pasīvo ēku būvniecībā;

– inovatīvos inženiertehniskos risinājumos ventilācijā un apkurē;

– masīvkoka būvniecībā;

– BIM projektēšanā;

– specifiskos arhitektūras jautājumos.

Sadarbība ar šiem kompetences centriem nodrošina projektam regulāru jaunu komersantu pievienošanos, kā arī jaunu inovatīvu kursu izstrādi. Biedrība sadarbojas arī ar reģionālajiem mācību centriem, tā veicinot ārpus Rīgas darbojošos komersantu iesaisti projektā.

Būvindustrijas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 21.12.2021.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

+371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@lldra.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

Biedrība ” Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija ” īsteno 2.kārtas nodarbināto apmācību projektu ar papildus jaunām apmācību jomām

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros.

Projekts tiek īstenots no 2020.gada 20.jūlija līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta mērķa grupa – komersanti.

ERAF atbalsta intensitāte:

Lielajiem komersantiem:           30-50%

Vidējiem komersantiem:           60%

Mazajiem komersantiem:          70%

Projekta sākotnējās kopējās attiecināmās izmaksas ir EUR 1 936 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 26 komersantus un 402 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projektā papildus apstiprinātās virssaistību finansējuma izmaksas ir EUR 3 146 000, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 1 200 000. Projekta īstenošanā plānots iesaistīt vismaz 32 komersantus un 495 šajos komersantos nodarbinātās personas.

Projekta mērķis ir būvindustrijas un saistīto atbalstāmo nozaru komersantiem nodrošināt atbalstu nodarbināto prasmju pilnveidošanai, lai komersantos sekmētu tehnoloģisko inovāciju ieviešanu un darbaspēka produktivitātes paaugstināšanu.

Projekta ietvaros atbalstāmās apmācību jomas:

214 Dizains;

345 07 Telemātika un loģistika;

345 20 Projektu vadība;

345 24 Ražošanas inženierzinības un vadība;

44 Fizikālās zinātnes;

46 Matemātika un statistika;

48 482 Datoru lietošana;

48 483 Datorsistēmas, datubāzes un datortīkli;

52 Inženierzinātnes un tehnoloģijas;

54 Ražošana un pārstrāde;

85 Vides aizsardzība;

22 227 Valodas.

Projekta ietvaros papildus iekļautās atbalstāmās apmācību jomas:

341 01 Elektroniskā komercija;

342 01 Mārketings un tirdzniecība;

345 01 Biznesa vadība;

345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

581 Arhitektūra un pilsētu plānošana;

582 Būvniecība un civilā celtniecība.

Būvmateriālu ražošanas un būvniecības nozares komersantu vidū nodarbināto apmācību projekts ir ieguvis lielu popularitāti un atzinību. Biedrība ir uzsākusi sadarbību ar vairākiem kompetences centriem dažādās specializētās jomās:

– pasīvo ēku būvniecībā;

– inovatīvos inženiertehniskos risinājumos ventilācijā un apkurē;

– masīvkoka būvniecībā;

– BIM projektēšanā;

– specifiskos arhitektūras jautājumos.

Sadarbība ar šiem kompetences centriem nodrošina projektam regulāru jaunu komersantu pievienošanos, kā arī jaunu inovatīvu kursu izstrādi. Biedrība sadarbojas arī ar reģionālajiem mācību centriem, tā veicinot ārpus Rīgas darbojošos komersantu iesaisti projektā.

Būvindustrijas  un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Informācija ievietota: 21.06.2021.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

+371 29456113

 

Pieteikšanās jaunām apmācībām projektā ir atvērta visu projekta norises laiku. Lūdzam pieteikties, sūtot informācijas pieprasījumu uz e-pastu apmacibas@lldra.lv

Piesakoties apmācību kursiem vai speciālistu konsultācijām, uzņēmumiem papildus atbalsta pieteikumam ir jāaizpilda un jāiesniedz Digitālā brieduma tests https://www.gudralatvija.lv/

Papildus informācija

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” uzsāk 2.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanu

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 936 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000.00.

LLDRA nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir būvindustrija (ietverot būvmateriālu ražošanu, būvsistēmu konstruēšanu un izgatavošanu, būvkonstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, būvniecības inženiertehniskos risinājumus būvēs un vidē, būvindustrijas projektēšanas darbības), kā arī šajā nozarē integrētas apakšnozares, kas atstāj tiešu ietekmi uz pamatnozari un tās attīstību, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Būvindustrijas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

T. +371 29456113

Informācija publicēta 20.01.2021.

Pievienotajos pielikumos apkopota informācija par projekta aktivitātēm:

Papildus informācija 1

.
 
Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” 1.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanas informācija

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) no 01.06.2016. – 31.12.2019. īstenoja nodarbināto apmācību projektu “Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/006), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tika pabeigts 2019.gada 31.decembrī.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 382 795.50, no tām saņemtais ERAF atbalsts – EUR 884 523.45.

Projektā kopumā piedalījās 93 komersanti un 1 564 nodarbinātās personas.

LLDRA nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir būvindustrija (ietverot būvmateriālu ražošanu, būvsistēmu konstruēšanu un izgatavošanu, būvkonstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, būvniecības inženiertehniskos risinājumus būvēs un vidē, būvindustrijas projektēšanas darbības), kā arī šajā nozarē integrētas apakšnozares, kas atstāj tiešu ietekmi uz pamatnozari un tās attīstību, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Būvindustrijas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:
Ivars Buls
apmacibas@lldra.lv

Pievienotajos pielikumos apkopota informācija par projekta aktivitātēm:

Papildus informācija 1
Papildus informācija 2
Papildus informācija 3
Papildus informācija 4
Papildus informācija 5
Papildus informācija 6
Papildus informācija7
Papildus informācija8
Papildus informācija9
Papildus informācija10
Papildus informācija11
Papildus informācija12
Papildus informācija13
Papildus informācija14
Papildus informācija15

Papildus informācija 16

Informācija publicēta 03.01.2020.