Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” uzsāk 2.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanu

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) ir uzsākusi nodarbināto apmācību 2.kārtas projekta “Būvindustrijas un saistīto nozaru tehnoloģisko inovāciju un produktivitātes apmācību projekts 2” (projekts Nr. 1.2.2.1/19/A/003), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2022.gada 31.decembrim.

ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 936 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 800 000.00.

LLDRA nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir būvindustrija (ietverot būvmateriālu ražošanu, būvsistēmu konstruēšanu un izgatavošanu, būvkonstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, būvniecības inženiertehniskos risinājumus būvēs un vidē, būvindustrijas projektēšanas darbības), kā arī šajā nozarē integrētas apakšnozares, kas atstāj tiešu ietekmi uz pamatnozari un tās attīstību, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Būvindustrijas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:

Artūrs Mežals

Projekta koordinators

apmacibas@lldra.lv

T. +371 29456113

Informācija publicēta 20.01.2021.

Pievienotajos pielikumos apkopota informācija par projekta aktivitātēm:

Papildus informācija 1

.
Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” 1.kārtas nodarbināto apmācību projekta īstenošanas informācija

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) no 01.06.2016. – 31.12.2019. īstenoja nodarbināto apmācību projektu “Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/006), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tika pabeigts 2019.gada 31.decembrī.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 382 795.50, no tām saņemtais ERAF atbalsts – EUR 884 523.45.

Projektā kopumā piedalījās 93 komersanti un 1 564 nodarbinātās personas.

LLDRA nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir būvindustrija (ietverot būvmateriālu ražošanu, būvsistēmu konstruēšanu un izgatavošanu, būvkonstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, būvniecības inženiertehniskos risinājumus būvēs un vidē, būvindustrijas projektēšanas darbības), kā arī šajā nozarē integrētas apakšnozares, kas atstāj tiešu ietekmi uz pamatnozari un tās attīstību, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Būvindustrijas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:
Ivars Buls
apmacibas@lldra.lv

Pievienotajos pielikumos apkopota informācija par projekta aktivitātēm:

Papildus informācija 1
Papildus informācija 2
Papildus informācija 3
Papildus informācija 4
Papildus informācija 5
Papildus informācija 6
Papildus informācija7
Papildus informācija8
Papildus informācija9
Papildus informācija10
Papildus informācija11
Papildus informācija12
Papildus informācija13
Papildus informācija14
Papildus informācija15

Papildus informācija 16

Informācija publicēta 03.01.2020.