• Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija (LLDRA) dibināta 1998. gada 18. jūlijā.
  • Asociācijas izveidošanas mērķis ir koordinēt un nodrošināt logu un durvju ražošanas nozares interešu pārstāvību Latvijas tautsaimniecībā.
  • Asociācijas augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kura tiek sasaukta divreiz gadā.
  • Asociācijas darbu vada Valde 5 cilvēku sastāvā, kuru uz četriem gadiem ievēlē biedru kopsapulce un valdes priekšsēdētājs, kas tiek izvēlēts no Valdes locekļu vidus.
  • Asociācijas operatīvo darbību nodrošina Izpilddirekcija.

Pašreiz asociācijā apvienojušās firmas, kuras ražo logus, durvis un komplektējošās daļas vai arī tās piegādā. Tās ir profesionālas ražotājfirmas, kuras, stingri ievērojot tehnoloģiskās prasības, ražo augstas kvalitātes un standartiem atbilstošu sertificētu produkciju – koka, plastmasas un alumīnija logus, durvis, stiklotās fasādes kā arī tērauda durvis. Koka izstrādājumiem pārsvarā tiek izmantotas Latvijā ražotas koka sagataves, bet PVC un alumīnija logu izgatavošanai firmas pārsvarā izmanto Vācijā iepirktos izejmateriālus un sagataves, kā arī Vācijas ražošanas tehnoloģiju. Visai produkcijai ir kvalitātes garantijas. Asociācijas biedru ražotā produkcija atbilst visām šobrīd spēkā esošajām normatīvajām prasībām un standartiem.

Asociācijas sadarbības partneri asociētu biedru statusā ir būvindustriju pārstāvošās asociācijas Biedrība “Būvmateriālu ražotāju asociācija” un Latvijas materiālu pētīšanas biedrība “Latvijas betona savienība”.
Asociācija koordinē valsts institūciju sadarbību ar šajā biznesā iesaistītajiem uzņēmējiem. Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijas pastāvēšana un attīstība orientēta uz sadarbību ar līdzīgām organizācijām Latvijā un ārvalstīs, lai organizētu darbu un ražotu produkciju atbilstoši starptautiskiem normatīviem un prasībām.

Asociācijas galvenie darbības virzieni:

  • Sabiedrības izglītošana moderno logu un durvju izstrādājumu jomā
  • Kvalitatīvu ražotņu un izstrādājumu popularizēšana
  • Sadarbība ar valsts institūcijām likumdošanas un nozarei saistošu standartu izstrādāšanā
  • Sadarbība ar radnieciskām un citu nozaru sabiedriskjām organizācijām
  • Asociēto biedru kvalifikācijas paaugstināšana

Valde

Ivars Buls

Valdes priekšsēdētājs

ivars@lldra.lv

Jānis Kaktiņš

Valdes loceklis

kaktins.janis@lv.sika.com

Zemgus Liepa

Valdes loceklis

zemgus.liepa@windowsfactory.lv

Aldis Sirmačs

Valdes loceklis

aldis.sirmacs@rehau.com

Inga Broka

Valdes locekle

info@vidzemes-logi.lv

Eksperti

Ivars Buls

+371 29637756

ivars@lldra.lv

Atis Jumiķis

+371 29111674

atis.jumikis@lldra.lv

Roberts Viļumsons

+371 27712772

roberts.vilumsons@lldra.lv

Jevgeņijs Jakovļevs

+371 29274908

jevgenijs.jakovlevs@lldra.lv

Uldis Bēts

+371 29426153

uldis.bets@lldra.lv