Jaunumi

Šī gada 8. janvārī VID ģenerāldirektora pienākumu izpildītāja Dace Pelēkā un Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas valdes priekšsēdētājs Ivars Buls parakstīja aktualizēto vienošanos par sadarbību nodokļu administrēšanas un godīgas konkurences nodrošināšanas jomā.

Sadarbības vienošanās mērķis ir mazināt logu un durvju ražošanas nozarē strādājošo komersantu izvairīšanos no nodokļu nomaksas, īpaši grāmatvedības uzskaitē nenorādītās darba samaksas izmaksāšanu, tādējādi samazinot negodīgas konkurences iespējas šajā nozarē.

Atkārtoti noslēgtās sadarbības vienošanās ietvaros Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija apņemas veikt visus nepieciešamos pasākumus, kas vērsti uz asociācijas biedru pienākuma – noteiktajā termiņā un pilnā apmērā veikt nodokļu, nodevu un citu valsts noteikto obligāto maksājumu samaksu – izpildi. Asociācija arī apņemas sniegt VID informāciju par metodēm, kādas atsevišķi komersanti izmanto, lai izvairītos no nodokļu nomaksas, un ar to saistītajiem pārkāpumiem, kā arī par savām aktivitātēm apstrādes rūpniecības nozares darbības sakārtošanā.

VID, ņemot vērā asociācijas sniegto informāciju, apņemas izstrādāt un izmantot efektīvas nodokļu administrēšanas metodes, lai īstenotu parakstītās vienošanās mērķi, kā arī asociācijas sniegto informāciju par nodokļu nemaksāšanu apņemas izmantot nodokļu administrēšanas procesā, uzskatot, ka sniegtajai informācijai ir augsta ticamības pakāpe. VID
arī apņemas informēt asociāciju par izmaiņām normatīvajos aktos nodokļu jomā, kā arī jaunāko VID praksi tiesību aktu piemērošanā un jauniem VID pakalpojumiem.

Vienošanās stājas spēkā no tās parakstīšanas brīža un ir spēkā nenoteiktu laiku.

Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija savulaik bija viena no pirmajām, kas parakstīja šāda veida sadarbības vienošanas ar VID; iepriekšējā VID un asociācijas vienošanās tika parakstīta 2010. gada 31. augustā.

Kopumā šobrīd ir spēkā 31 VID un uzņēmēju biedrību parakstītas vienošanās ar mērķi uzlabot Latvijas uzņēmējdarbības vidi, veicinot godprātīgu nodokļu nomaksu, godīgas konkurences apstākļus, kā arī kopīgi cīnīties ar izvairīšanos no nodokļu nomaksas un „aplokšņu algām”.

Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija ir dibināta 1998. gada 18. jūlijā. Asociācijas izveidošanas mērķis ir koordinēt un nodrošināt logu un durvju ražošanas nozares interešu pārstāvību Latvijas tautsaimniecībā.