Šā gada 1. oktobrī informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks seminārs „Aktuālā informācija par siltumnoturības prasībām logiem un durvīm”. Seminārā aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji.

Seminārā lektori no Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas – Ivars Brants un Aldis Sirmačs – informēs par izmaiņām Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” attiecībā uz siltumizolācijas koeficientu vērtībām, t.sk. logiem un durvīm. Lektori tāpat pastāstīs par ēku ārdurvju un logu klasifikāciju un biežāk pieļautajām kļūdām to montāža.
Savukārt, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Svetlana Mjakuškina informēs par prasībām logiem kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem.

Seminārs notiks šā gada 1. okobrī plkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kalnciema iela 6, 221.auditorija). Semināru varēs vērot arī interneta tiešsaistē Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā: http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak/.

Semināra dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā: https://www.em.gov.lv/lv/notikumu_kalendars/2228-seminars-aktuala-informacija-par-siltumnoturibas-prasibam-logiem-un-durvim. Sīkāku informāciju par pasākumu var saņemt Ekonomikas ministrijā (e-pasts: dzivosiltak@em.gov.lv, tālrunis: 67013240).

Detaļas par semināru (PDF)

Atbildēt

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment