Vairs nav nepieciešama klasiskā testu metodika CE marķējumam koka logiem.

Ar 2010.gada 1.februāri ir beigusies nacionālo Eiropas valstu standartu līdzāspastāvēšana ar jauno Eiropas standartu logiem un gājēju zonas ārdurvīm bez ugunsizturības un / vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem. Saskaņā ar šī standarta LVS EN 14351-1 prasībām no šī brīža ražotājiem visiem logiem un gājēju zonas ārdurvīm ir jāpiemēro CE marķējums. CE marķējums ir obligāts un tas izveido sistēmu, kuru visiem ražotājiem ir jāievēro, lai tie būtu tiesīgi pārdot savu produkciju Eiropas Savienībā.

Ir nepieciešams deklarēt sekojošus logu un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus:

  • Ūdens necaurlaidība;
  • Vēja slodžu noturība;
  • Sniega un pastāvīgu slodžu izturība;
  • Akustiskās īpašības;
  • Siltumcaurlaidība;
  • Gaisa caurlaidība.

Šis jaunais standarts ievērojami ietekmēs katru uzņēmumu. Faktiski, lai iegūtu CE marķējumu, katram logu tipam ir jāveic testēšana Eiropā notificētā laboratorijā uz augstāk minētajiem veiktspējas raksturlielumiem un jāsaņem apstiprinājumi par to atbilstību. Produkta testēšana, kā likums, nozīmē tās pašizmaksas paaugstināšanos, papildus administratīvo un laika slogu produkcijai. Lai palīdzētu logu ražotājiem un nodrošinātu tiem lētāku piekļuvi CE marķējumam, Eiropas projekta (ECWIN) komanda, kuras sastāvā ir dažādu valstu 15 mazie un vidējie ražotāji, 5 pētnieciskie institūti un 10 asociācijas, ir izstrādājusi tehnisko programmatūru aprēķinu veikšanai. Šo projekta izstrādi finansēja Eiropas Savienība.

Šī programmatūra nodrošina CE marķējumam nepieciešamo logu un durvju veiktspējas raksturlielumu iegūšanu konkrētam izstrādājumam aprēķinu ceļā, aizvietojot klasiskos laboratorijas testus. Lai to paveiktu, pirmkārt, ir nepieciešamas loga fiziskie parametri (izmēri). Tad, izmantojot programmu, aprēķina ceļā iegūst raksturlielumus, kurus jūs deklarējat loga CE marķējumā. Beidzot, ja produkta īpašības atbilst pieprasītajam līmenim, tad CE marķēts produkts ir iegūts.

Šī programmatūra ir pieejama tiešsaistē. Tā tiek sasniegti divi galvenie mērķi:

  • Tiek aprēķināti veiktspējas raksturlielumi CE marķējuma saņemšanai;
  • Eiropas modelis – vai produktam ir nepieciešamās īpašības pārdošanai citās ES valstīs.

Sīkāku informāciju par šo programmatūru iespējams iegūt Latvijas logu un durvju ražotāju asociācijā: lldra@lldra.lv, tel.67316991, 29207710

Preses relīze 2010.02.