MK š.g. 9.novembrī  apstiprinājis būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, kurā reglamentēta cilvēka veselībai un dabai kaitīgu ķīmisko savienojumu klātbūtne būvmateriālos un būvizstrādājumos.

LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm” nosaka, ka Latvijā turpmāk ir aizliegts iebūvēt PVC logus, kas izgatavoti no profilsistēmām, kuru ražošanā  izmantoti  Pb savienojumus saturoši stabilizatori.

P. 6. Nav pieļaujama svina un tā savienojumu izmantošana plastmasu būvizstrādājumos un būvdarbos, tai skaitā svina un tā savienojumu izmantošana par plastmasu stabilizatoru un šādu plastmasas būvizstrādājumu iebūvēšana būvēs. Atļauts iebūvēt reciklētus plastmasas būvizstrādājumus, kuru sastāvā ir līdz 20 % svara daļas svina stabilizatorus saturošas otrreizējas plastmasas.

LBN 007-10 stājas spēkā no 2011.01.janvāra.