Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”. Konkurss notiks jau ceturto gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Šogad projektus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

  • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
  • Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;
  • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
  • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
  • Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” aicinām iesniegt Latvijas Būvinženieru savienībā līdz 2014. gada 16. maija plkst. 17.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs: 2014. gada 16.maijs, adrese: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV – 1012). Detalizēta informācija par 2013.gada konkursa norisi un laureātiem publicēta konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Atbildēt

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment