LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi  turpina  Līguma Nr. L-APA-10-0015 trešā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri.

Uz 01.08.2013. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 130 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.