LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir noslēgusi Līguma Nr. L-APA-10-0015 pirmo gadu.

Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 150 partneri.

Uz 20.01.2012. projekta aktivitātēs ir piedalījušies 65 partneri.

Procentuāli apgūtais no Projekta kopējā plānotā finansējuma ir 32%.