Rekomendāciju sadaļā ir pievienoti dokumenti

Rekomendāciju sadaļā ir pievienoti dokumenti “Logu un balkona durvju konstrukciju veiktspējas raksturlielumi” un “Rekomendācijas un padomi logu izvēlei saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1, kas klasificē logu, balkona durvju un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus“.

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas iepirkumu konkursu un cenu aptauju rīkotājiem par pareizu un pamatotu tehnisko prasību uzstādīšanu logiem, durvīm kā arī var izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, to atbilstību uzstādītajām pasūtītāja un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Tālr.: 26303013, 67316991. E-pasts: ivars@lldra.lv

SIA “Avots K” izslēgšana no biedrības

2008. g. 22.maija asociācijas sapulcē tika izskatīts jautājums par SIA “Avots K” izslēgšanu no Biedrības “Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija” saskaņā ar Biedrības Statūtu “p.3.4.2. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības” un saskaņā ar Valdes balsojumu tika pieņemts lēmums par SIA “Avots K” izslēgšanu no asociācijas un izsniegtā LLDRA sertifikāta Nr 070707 anulēšanu.