Sākusies pretendentu pieteikšana BŪVINDUSTRIJAS LIELAJAI BALVAI 2017

Kurš no inženieriem, arhitektiem, zinātniekiem, būvmateriālu ražotājiem un citiem būvindustrijā strādājošajiem pelnījis lielo atzinību – valstī augstāko nozares apbalvojumu, Būvindustrijas lielo balvu “Pamatakmeni”? Pretendentus balvai var izvirzīt kolēģi, uzņēmumi, sabiedriskās organizācijas, pašvaldības, darba devēji, projektu pasūtītāji, pašvaldību pārstāvji, nevalstisko organizāciju pārstāvji, juridiskas un fiziskas personas, kas nav pretendenta pirmās pakāpes radinieki vai pats pretendents. Kuriem…

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) īsteno nodarbināto apmācību projektu “Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/006), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2019.gada 31.decembrim. ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF…

Informācija par projektu “Būvmateriālu – būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem 2015.gadā veiksmīgi ir realizējusi projektu Līguma Nr. L-APA-10-0015 ietvaros. Projekta realizācija noslēdzās 2015.gada 1.jūnijā. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir iesaistījušies vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies…

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 piektā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir iesaistījušies vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri. Uz 01.05.2015. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies vairāk kā 2000…

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau piekto gadu. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un…

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri. Uz 01.02.2015. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies vairāk kā 2000…

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri. Uz 01.10.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 150 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz…

Seminārs „Aktuālā informācija par siltumnoturības prasībām logiem un durvīm”

Šā gada 1. oktobrī informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks seminārs „Aktuālā informācija par siltumnoturības prasībām logiem un durvīm”. Seminārā aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji. Seminārā lektori no Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas – Ivars Brants un Aldis Sirmačs – informēs par izmaiņām Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku…

Uzmanieties no nekvalitatīvu PVC logu piedāvājumiem!

Patērētāju tiesību aizsardzības birojs (PTAC) savā atskaitē par paveikto 2013.-2014.g.g. būvizstrādājumu tirgus uzraudzībā ir konstatējis daudzas neatbilstības būvizstrādājumu apritē, t.sk.ir konstatēta zemas kvalitātes importēto PVC logu esamība piedāvājumos Latvijas tirgū. Piegādātāju deklarētie un CE marķējumā uzrādītie izstrādājumu veiktspējas raksturlielumi reizēm neatbilst logu faktiskajiem parametriem, atsevišķos gadījumos logi tiek realizēti bez standartā noteiktajiem pavaddokumentiem. Tādēļ drošākais…

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”. Konkurss notiks jau ceturto gadu. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šogad…