Uzmanieties no nekvalitatīvu PVC logu piedāvājumiem!

Patērētāju tiesību aizsardzības birojs (PTAC) savā atskaitē par paveikto 2013.-2014.g.g. būvizstrādājumu tirgus uzraudzībā ir konstatējis daudzas neatbilstības būvizstrādājumu apritē, t.sk.ir konstatēta zemas kvalitātes importēto PVC logu esamība piedāvājumos Latvijas tirgū. Piegādātāju deklarētie un CE marķējumā uzrādītie izstrādājumu veiktspējas raksturlielumi reizēm neatbilst logu faktiskajiem parametriem, atsevišķos gadījumos logi tiek realizēti bez standartā noteiktajiem pavaddokumentiem. Tādēļ drošākais…

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”. Konkurss notiks jau ceturto gadu. Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu. Šogad…

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 200 uzņēmumi. Uz 01.01.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 140 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Rekomendāciju sadaļā ir pievienoti dokumenti

Rekomendāciju sadaļā ir pievienoti dokumenti “Logu un balkona durvju konstrukciju veiktspējas raksturlielumi” un “Rekomendācijas un padomi logu izvēlei saskaņā ar standartu LVS EN 14351-1, kas klasificē logu, balkona durvju un ārdurvju veiktspējas raksturlielumus“.

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas iepirkumu konkursu un cenu aptauju rīkotājiem par pareizu un pamatotu tehnisko prasību uzstādīšanu logiem, durvīm kā arī var izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, to atbilstību uzstādītajām pasūtītāja un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Tālr.: 26303013, 67316991. E-pasts: ivars@lldra.lv

SIA “Avots K” izslēgšana no biedrības

2008. g. 22.maija asociācijas sapulcē tika izskatīts jautājums par SIA “Avots K” izslēgšanu no Biedrības “Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija” saskaņā ar Biedrības Statūtu “p.3.4.2. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības” un saskaņā ar Valdes balsojumu tika pieņemts lēmums par SIA “Avots K” izslēgšanu no asociācijas un izsniegtā LLDRA sertifikāta Nr 070707 anulēšanu.