Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi  turpina  Līguma Nr. L-APA-10-0015 trešā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri. Uz 01.08.2013. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 130 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, Sia „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 otrā gada plāna realizāciju. Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri. Uz 15.11.2012. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 110 partneri. No Projektā plānotā kopējā finansējuma ir apgūti…

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir noslēgusi Līguma Nr. L-APA-10-0015 pirmo gadu. Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 150 partneri. Uz 20.01.2012. projekta aktivitātēs ir piedalījušies 65 partneri. Procentuāli apgūtais no Projekta kopējā plānotā finansējuma…

Par logu un ārdurvju bloku izvēli, par logu pasūtījuma noformulēšanu.

Sadarbojoties Latvijas logu un durvju ražotāju un Latvijas energoefektivitātes asociācijām kustības „Dzīvosim siltāk” ietvaros ir radīts materiāls Ceļvedis logu un ārdurvju konstrukciju izvēlei. Šajā dokumentā ir ietverti Latvijā spēkā esošo uz logiem, ārdurvīm attiecināmo normatīvo dokumentu skaidrojumi, ieteikumi logu un ārdurvju konstrukciju izvēlē, prasību noformulēšanā to ražotājiem (piegādātājiem), montāžas darbu veicējiem. Dotais dokuments kopā ar…

LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”

MK š.g. 9.novembrī  apstiprinājis būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, kurā reglamentēta cilvēka veselībai un dabai kaitīgu ķīmisko savienojumu klātbūtne būvmateriālos un būvizstrādājumos. LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm” nosaka, ka Latvijā turpmāk ir aizliegts iebūvēt PVC logus, kas izgatavoti no profilsistēmām, kuru ražošanā  izmantoti  Pb savienojumus saturoši stabilizatori. P. 6. Nav pieļaujama svina un tā…

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir uzsākusi projekta realizāciju programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām”. LIAA līgums Nr. L-APA-10-0015 Projektu īsteno: Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” Projekta nosaukums: “Būvmateriālu – būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības…

ECWINS projekts noslēdzas.

Vairs nav nepieciešama klasiskā testu metodika CE marķējumam koka logiem. Ar 2010.gada 1.februāri ir beigusies nacionālo Eiropas valstu standartu līdzāspastāvēšana ar jauno Eiropas standartu logiem un gājēju zonas ārdurvīm bez ugunsizturības un / vai dūmu necaurlaidības raksturlielumiem. Saskaņā ar šī standarta LVS EN 14351-1 prasībām no šī brīža ražotājiem visiem logiem un gājēju zonas ārdurvīm…

Kārtējās problēmas ar lētajiem (Polijā ražotajiem) logiem …

Šoreiz lēto (Polijā ražoto) logu izvēles upuri ir Ogres iedzīvotāji. Rakstā Ogrenet.lv tiek parādītas pirmās problēmas un iedzīvotāju neapmierinātība ar Ogrē, Indrānu ielā, 14 uzstādītajiem logiem. Pagaidām iedzīvotāju sūdzības ir par samazinātajiem, ailēm neatbilstošajiem logu izmēriem, bet sekas tam būs problēmas, kas radīsies ekspluatācijas laikā – kondensāta parādīšanās uz logiem, biezo montāžas šuvju caurpūšana, logu…