Informācija par projektu “Būvmateriālu – būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem 2015.gadā veiksmīgi ir realizējusi projektu Līguma Nr. L-APA-10-0015 ietvaros. Projekta realizācija noslēdzās 2015.gada 1.jūnijā. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir iesaistījušies vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies…