Uzmanieties no nekvalitatīvu PVC logu piedāvājumiem!

Patērētāju tiesību aizsardzības birojs (PTAC) savā atskaitē par paveikto 2013.-2014.g.g. būvizstrādājumu tirgus uzraudzībā ir konstatējis daudzas neatbilstības būvizstrādājumu apritē, t.sk.ir konstatēta zemas kvalitātes importēto PVC logu esamība piedāvājumos Latvijas tirgū. Piegādātāju deklarētie un CE marķējumā uzrādītie izstrādājumu veiktspējas raksturlielumi reizēm neatbilst logu faktiskajiem parametriem, atsevišķos gadījumos logi tiek realizēti bez standartā noteiktajiem pavaddokumentiem. Tādēļ drošākais…