Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 200 uzņēmumi. Uz 01.01.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 140 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.