Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi  turpina  Līguma Nr. L-APA-10-0015 trešā gada plāna realizāciju. Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri. Uz 01.08.2013. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 130 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.