Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, Sia „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 otrā gada plāna realizāciju. Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 182 partneri. Uz 15.11.2012. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies 110 partneri. No Projektā plānotā kopējā finansējuma ir apgūti…