Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA, SIA „Sabiedrības izglītības centrs”, SIA „LBS Konsultants” un citiem sadarbības partneriem ir noslēgusi Līguma Nr. L-APA-10-0015 pirmo gadu. Projekta programā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti 150 partneri. Uz 20.01.2012. projekta aktivitātēs ir piedalījušies 65 partneri. Procentuāli apgūtais no Projekta kopējā plānotā finansējuma…