Par logu un ārdurvju bloku izvēli, par logu pasūtījuma noformulēšanu.

Sadarbojoties Latvijas logu un durvju ražotāju un Latvijas energoefektivitātes asociācijām kustības „Dzīvosim siltāk” ietvaros ir radīts materiāls Ceļvedis logu un ārdurvju konstrukciju izvēlei. Šajā dokumentā ir ietverti Latvijā spēkā esošo uz logiem, ārdurvīm attiecināmo normatīvo dokumentu skaidrojumi, ieteikumi logu un ārdurvju konstrukciju izvēlē, prasību noformulēšanā to ražotājiem (piegādātājiem), montāžas darbu veicējiem. Dotais dokuments kopā ar…