LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”

MK š.g. 9.novembrī  apstiprinājis būvnormatīvu LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm”, kurā reglamentēta cilvēka veselībai un dabai kaitīgu ķīmisko savienojumu klātbūtne būvmateriālos un būvizstrādājumos. LBN 007-10 “Nekaitīguma prasības būvēm” nosaka, ka Latvijā turpmāk ir aizliegts iebūvēt PVC logus, kas izgatavoti no profilsistēmām, kuru ražošanā  izmantoti  Pb savienojumus saturoši stabilizatori. P. 6. Nav pieļaujama svina un tā…