SIA “Avots K” izslēgšana no biedrības

2008. g. 22.maija asociācijas sapulcē tika izskatīts jautājums par SIA “Avots K” izslēgšanu no Biedrības “Latvijas logu un durvju ražotāju asociācija” saskaņā ar Biedrības Statūtu “p.3.4.2. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības” un saskaņā ar Valdes balsojumu tika pieņemts lēmums par SIA “Avots K” izslēgšanu no asociācijas un izsniegtā LLDRA sertifikāta Nr 070707 anulēšanu.