Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija

Rekomendācijas un padomi

LLDRA speciālisti sniedz konsultācijas iepirkumu konkursu un cenu aptauju rīkotājiem par pareizu un pamatotu tehnisko prasību uzstādīšanu logiem, durvīm kā arī var izvērtēt iesniegtos piedāvājumus, to atbilstību uzstādītajām pasūtītāja un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām. Tālr. 26303013, 67316991 e-mail ivars@lldra.lv

Logu nomaiņa renovējamās ēkās

Logu veidi , tehniskā specifikācija iepirkuma sagatavošanai

Par pieredzi un logiem ēkā , Helmaņa ielā 1 , Jelgavā

Logi kā būvkonstrukcija

Energoefektīva ēku būvniecība un rekonstrukcija. Vācu kvalitāte Latvijā

Logu montāža un iepirkuma organizēšana daudzdzīvokļu mājās

Korekta logu maiņa daudzdzīvokļu mājā

Reglamentētās sfēras būvizstrādājumi. Konstatētās neatbilstības, pieļautās kļūdas

Kas notiek ja pēc logu nomaiņas tiek izjaukts telpas mikroklimats

www.tv5.lv/play/#/video/0329907

Logu kvalitātes nozīme

DOKUMENTI

2009. g. jūlijs

2006. g. marts