Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” īsteno nodarbināto apmācību projektu

Biedrība “Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācija” (LLDRA) īsteno nodarbināto apmācību projektu “Būvmateriālu ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts” (projekts Nr. 1.2.2.1/16/A/006), programmas 1.2.2.1. Atbalsts nodarbināto apmācībām ietvaros. Projekts tiek īstenots līdz 2018.gada 31.decembrim.
ERAF atbalsta intensitāte: 30-70% no tiešajām apmācību izmaksām. Projekta kopējās izmaksas ir EUR 1 700 000.00, no tām plānotais ERAF atbalsts – EUR 900 000.00.

LLDRA nodarbināto personu apmācību projekta pārstāvētā nozare ir būvindustrija (ietverot būvmateriālu ražošanu, būvsistēmu konstruēšanu un izgatavošanu, būvkonstrukciju izgatavošanu un uzstādīšanu, būvniecības inženiertehniskos risinājumus būvēs un vidē, būvindustrijas projektēšanas darbības), kā arī šajā nozarē integrētas apakšnozares, kas atstāj tiešu ietekmi uz pamatnozari un tās attīstību, kopīgi veicinot pozitīvu projekta ietekmi kādā no viedās specializācijas jomām, produktivitātes celšanā un efektīvākā resursu izmantošanā.

Būvindustrijas un saistīto nozaru komersanti ir laipni aicināti piedalīties nodarbināto kvalifikācijas celšanas pasākumos projekta ietvaros.

Kontaktinformācija:
Artūrs Mežals
Projekta koordinators
apmacibas@lldra.lv
T. +371 29456113

Ieguldījums Tavā Nākotnē

Informācija par projektu “Būvmateriālu – būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem 2015.gadā veiksmīgi ir realizējusi projektu Līguma Nr. L-APA-10-0015 ietvaros.

Projekta realizācija noslēdzās 2015.gada 1.jūnijā.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir iesaistījušies vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri.

Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies vairāk kā 2000 nodarbināto personu.

ESF vizuala identitate projektam

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 piektā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir iesaistījušies vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri.

Uz 01.05.2015. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies vairāk kā 2000 nodarbināto personu.

Projekta realizācija norisināsies līdz 2015.gada 1.jūnijam.

ESF vizuala identitate projektam

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015”. Konkurss informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros notiks jau piekto gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, kā arī veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Pieteikumus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

  • Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;
  • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
  • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
  • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
  • Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” aicinām iesniegt līdz 2015.gada 15.maijam plkst. 17.00, nosūtot tos elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu Latvijas Būvinženieru savienībai, Kr.Barona iela 99-1a, Rīga, LV – 1012 (pasta zīmogs: 2015.gada 15.maijs).

Konkursa „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2015” nolikums publicēts konkursa tīmekļa vietnē www.energoefektivakaeka.lv. Papildus informāciju par konkursu var saņemt Ekonomikas ministrijā (kontaktpersona: Inese Bērziņa, inese.berzina@em.gov.lv, 67013240).

Konkursa sludinājums

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri.

Uz 01.02.2015. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 190 komersanti. Apmācībās piedalījušies vairāk kā 2000 nodarbināto personu.

Projekta realizācija norisināsies līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 250 uzņēmumi – projekta partneri.

Uz 01.10.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 150 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.

Seminārs „Aktuālā informācija par siltumnoturības prasībām logiem un durvīm”

Šā gada 1. oktobrī informatīvās kampaņas „Dzīvo siltāk” ietvaros Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks seminārs „Aktuālā informācija par siltumnoturības prasībām logiem un durvīm”. Seminārā aicināti piedalīties daudzdzīvokļu māju renovācijas projektu īstenotāji.

Seminārā lektori no Latvijas Logu un durvju ražotāju asociācijas – Ivars Brants un Aldis Sirmačs – informēs par izmaiņām Latvijas būvnormatīvā LBN 002-01 “Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika” attiecībā uz siltumizolācijas koeficientu vērtībām, t.sk. logiem un durvīm. Lektori tāpat pastāstīs par ēku ārdurvju un logu klasifikāciju un biežāk pieļautajām kļūdām to montāža.
Savukārt, Patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāve Svetlana Mjakuškina informēs par prasībām logiem kā reglamentētās sfēras būvizstrādājumiem.

Seminārs notiks šā gada 1. okobrī plkst. 18:00 Rīgas Tehniskās universitātes telpās (Rīga, Kalnciema iela 6, 221.auditorija). Semināru varēs vērot arī interneta tiešsaistē Rīgas Tehniskās universitātes mājaslapā: http://tiesraide.rtu.lv/dzivosiltak/.

Semināra dienas kārtība publicēta Ekonomikas ministrijas mājaslapā: https://www.em.gov.lv/lv/notikumu_kalendars/2228-seminars-aktuala-informacija-par-siltumnoturibas-prasibam-logiem-un-durvim. Sīkāku informāciju par pasākumu var saņemt Ekonomikas ministrijā (e-pasts: dzivosiltak@em.gov.lv, tālrunis: 67013240).

Detaļas par semināru (PDF)

Uzmanieties no nekvalitatīvu PVC logu piedāvājumiem!

Patērētāju tiesību aizsardzības birojs (PTAC) savā atskaitē par paveikto 2013.-2014.g.g. būvizstrādājumu tirgus uzraudzībā ir konstatējis daudzas neatbilstības būvizstrādājumu apritē, t.sk.ir konstatēta zemas kvalitātes importēto PVC logu esamība piedāvājumos Latvijas tirgū. Piegādātāju deklarētie un CE marķējumā uzrādītie izstrādājumu veiktspējas raksturlielumi reizēm neatbilst logu faktiskajiem parametriem, atsevišķos gadījumos logi tiek realizēti bez standartā noteiktajiem pavaddokumentiem.
Tādēļ drošākais ceļš logu izvēlē ir profesionāļu konsultācija un to iegāde tieši no ražotāja, neizmantojot starpnieku pakalpojumus.

Izsludināts konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Ekonomikas ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija un žurnāls „Būvinženieris” izsludina konkursu „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”. Konkurss notiks jau ceturto gadu.

Konkursa mērķis ir veicināt labo praksi ēku energoefektivātes jomā, veidot sabiedrības izpratni par ēku siltumnoturību, kā arī siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas nozīmi un iespējām, lai radītu kvalitatīvu un arhitektoniski izteiksmīgu dzīves telpu.

Šogad projektus konkursam var iesniegt piecās kategorijās:

  • Energoefektīvākā daudzdzīvokļu ēka – jaunbūve;
  • Energoefektīvākā renovētā daudzdzīvokļu ēka;
  • Energoefektīvākā sabiedriskā ēka;
  • Energoefektīvākā vienģimenes ēka;
  • Energoefektīvākā industriālā ēka.

Pieteikumus konkursam „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014” aicinām iesniegt Latvijas Būvinženieru savienībā līdz 2014. gada 16. maija plkst. 17.00, nosūtot elektroniski uz e-pasta adresi dzivosiltak@em.gov.lv un papīra formātā nosūtot pa pastu (pasta zīmogs: 2014. gada 16.maijs, adrese: Latvijas Būvinženieru savienība, Kr.Barona iela 99 1a; Rīga, LV – 1012). Detalizēta informācija par 2013.gada konkursa norisi un laureātiem publicēta konkursa mājaslapā www.energoefektivakaeka.lv.

Konkurss „Energoefektīvākā ēka Latvijā 2014”

Informācija par projektu “Būvmateriālu-būvkonstrukciju ražošanas un saistīto nozaru asociāciju partnerības projekts”

LLDRA sadarbībā ar LIAA un citiem sadarbības partneriem veiksmīgi turpina Līguma Nr. L-APA-10-0015 ceturtā gada plāna realizāciju.

Projekta programmā „Atbalsts nodarbināto apmācībām komersantu konkurētspējas veicināšanai – atbalsts partnerībā organizētām apmācībām” kopā ir piesaistīti vairāk kā 200 uzņēmumi.

Uz 01.01.2014. Projekta aktivitātēs ir piedalījušies vairāk kā 140 komersanti. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2015.gada 1.jūnijam.